GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wiadomości ogólne:
·   Nauka trwa 3 lata,tj. 6 semestrów
·   Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

Rekrutacja:
·   Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
·   Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:
·   Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
·   Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.