KWALIFIKACJA

CZĘŚĆ PISEMNA

E. 07

KKZ Elektryk

19.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz. 10:00

Z. 13

Technik BHP

19.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz.12:00

A. 36

Technik Rachunkowości

19.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz.12:00

A. 61 Technik Usług Kosmetycznych

19.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz. 12:00

Z. 15

Asystentka Stomatologiczna

19.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz. 14:00

A. 62

Technik Usług Kosmetycznych

19.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz. 14:00

A. 65 Technik Rachunkowości

19.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz. 14:00

Z. 20

Technik Sterylizacji Medycznej

19.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz. 14:00

E. 24

KKZ Elektryk

19.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz. 14:00

KWALIFIKACJA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

E. 24

KKZ Elektryk

26.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz. 09:00

Z. 13

Technik BHP

26.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz. 13:00

A. 61

Technik Usług Kosmetycznych

26.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz. 13:00

A. 36

Technik Rachunkowości

26.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz. 15:00

A. 62

Technik Usług Kosmetycznych

29.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz. 08:00 

A. 62

Technik Usług Kosmetycznych

29.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz. 12:00 

A. 62

Technik Usług Kosmetycznych

29.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz.16:00 

Z. 20

Technik sterylizacji medycznej

29.06.2018 r. Zespół Szkół Elektrycznych

godz. 12:00 -3 osoby ul. R. Kaczorowskiego 8

Z. 20

Technik sterylizacji medycznej

29.06.2018 r. Zespół Szkół Elektrycznych

godz. 16:00 3 osoby ul. R. Kaczorowskiego 8

A. 65

Technik Rachunkowości

29.06.2018 r. ul. Sienkiewicza 34

godz.09:00

Z. 15

Asystentka Stomatologiczna

30.06.2018 r. Zespół Szkół Elektrycznych

godz.16:00 – 4 osoby ul. R. Kaczorowskiego 8

E. 07

KKZ Elektryk

01.07.2018 r. Zespół Szkół Elektrycznych

godz. 09:00 ul. R. Kaczorowskiego 8

Z. 15

Asystentka Stomatologiczna

01.07.2018 r. Zespół Szkół Elektrycznych

godz. 16:00 3 osoby ul. R. Kaczorowskiego 8