INFORMACJA –EGZAMINY ZAWODOWE – SESJA STYCZEŃ-LUTY 2019 r.

 

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji styczeń – luty  2019 roku przez uczniów/słuchaczy/absolwentów upływa  9 września 2018 r.  Termin ten dotyczy także osób przystępujących do egzaminu poprawkowego z sesji styczeń/luty 2018 r.

Prosimy o pilne zgłoszenie się do sekretariatu szkoły START EDUKACJA do 9 września 2018 r. celem złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego.