PRACOWNIK DOMOWEJ OPIEKI OSOBISTEJ

Większość osób starszych prędzej czy później staje się coraz mniej samodzielnych. Niestety nie każda osoba starsza może liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Kierunek pracownik domowej opieki osobistej powstał z myślą o tych, którzy chcą znaleźć zatrudnienie w domach spokojnej starości, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy a także w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

REKRUTACJA

  • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

  • Decyduje kolejność zgłoszeń

  • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

  • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

  • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

1 ROK

UZYSKANY DOKUMENT:

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ

UZYSKANY TYTUŁ:

PRACOWNIK DOMOWEJ OPIEKI OSOBISTEJ