TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

OPIS KIERUNKU

Jeżeli jesteś pasjonatem rachunkowości i interesuje Cię praca bezpośrednio
w księgowości, naturalnym wyborem powinny być działy księgowości przedsiębiorstw, biura rachunkowe i rachunkowo-podatkowe.

Praca: Absolwent finansów i rachunkowości może podjąć pracę w instytucjach finansowych jako: specjalista zarządzania finansami,  specjalista rachunkowości, audytor,  rewident finansowy, doradca finansowy a także doradca podatkowy i inwestycyjny.

zawód: technik rachunkowości 431103
kwalifikacje: A.36.Prowadzenie rachunkowości
A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

REKRUTACJA

  • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

  • Decyduje kolejność zgłoszeń

  • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

  • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

  • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI