INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ

Łatwy dostęp do używek sprawia, że wiele osób z naszego otoczenia boryka się z problemem uzależnień. Aby pomóc osobie uzależnionej wyjść z nałogu nie wystarczą dobre chęci. Absolwent kierunku terapii uzależnień będzie posiadał wiedzę w zakresie umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych w aspekcie wiedzy psychologicznej, klinicznej oraz oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.

REKRUTACJA

  • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

  • Decyduje kolejność zgłoszeń

  • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

  • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

  • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

1 ROK

UZYSKANY DOKUMENT:

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ

UZYSKANY TYTUŁ:

INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ