TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodowych. W trakcie nauki słuchacze nie tylko poszerzą swoją wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania, ale również poznają najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji.
zawód: technik pojazdów samochodowych 311513
kwalifikacje:
MG.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
MG.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
MG.43.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 •  Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 •  Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

2,5 ROKU

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ DYPLOM ZAWODOWY Z TYTUŁEM TECHNIKA POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE, WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ

UZYSKANY TYTUŁ:

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK ELEKTRYK

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Praca: Zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny.
zawód: technik elektryk 311303
Kwalifikacje:
E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
E.24.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

2,5 ROKU

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ DYPLOM ZAWODOWY Z TYTUŁEM TECHNIKA POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE, WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ

UZYSKANY TYTUŁ:

TECHNIK ELEKTRYK