SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH – szansa na dalszą edukację.

Nasza propozycja skierowana jest dla osób, które nie kontynuowały nauki po 6 klasie Szkoły Podstawowej, a marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia. Szkoła Podstawowa jest pierwszym i elementarnym etapem edukacji, ponieważ umożliwia dalsze kształcenie.

Oferujemy naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w klasach 7 i 8.

Wiadomości ogólne:
· Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, 7 i 8 klasa szkoły podstawowej
· Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

Rekrutacja:
· Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
· Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:
· Oryginał świadectwa ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej
· Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.