SZKOŁA PODSTAWOWA dla DOROSŁYCH 

OPIS SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA dla DOROSŁYCH jest ofertą skierowaną do tych osób , które ukończyły 16 rok życia a które z różnych przyczyn nie miały  możliwości ukończenia dotychczasowej szkoły podstawowej lub nie ukończyły gimnazjum.

Skorzystanie z naszej propozycji daje  możliwość zdobycia  wykształcenia a w dalszym etapie wymarzonego zawodu.

Nasza szkoła jest placówka oświatową posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.

Oznacza to , że wydawane świadectwa są honorowane przez wszystkie szkoły średnie.

Wspieramy i rozumiemy różne sytuacje

Zdajemy sobie sprawę z tego ,że część osób pracuje, posiada własne rodziny i inne obowiązki. Dlatego staramy się zawsze elastycznie podchodzić do każdego słuchacza i pomagać mu w uzyskiwaniu zaliczeń i zdobywaniu wiedzy. 

Nauka w naszej Szkole odbywa się na dogodnych warunkach bez konieczności rezygnacji z codziennych zobowiązań życiowych.

Jak wygląda nauka w naszej szkole

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – dwa lub trzy zjazdy w miesiącu w soboty i niedziele. Staramy się układać plan w taki sposób , aby nie zabierać Tobie całego weekendu. Dlatego planujemy zajęcia w godzinach od 9.00 do 16.30

Nauka w jednej klasie trwa dwa semestry ( 7 i 8 klasa szkoły podstawowej to łącznie 4 semestry ) .

Naukę prowadzi grono doświadczonych , sympatycznych i wyrozumiałych pedagogów.

Wszystkie klasy wyposażyliśmy w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Co Cię czeka po ukończeniu Szkoły Podstawowej dla dorosłych

Po ukończeniu szkoły naszym absolwentom stwarzamy możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych , a następnie w Szkole Policealnej i Szkole Medycznej. Możesz rozpocząć również kursy zawodowe, założyć własną działalność gospodarczą , rozpocząć prace lub po prostu cieszyć się zdobytym wykształceniem.

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

Nauka w jednej klasie trwa dwa semestry ( 7 i 8 klasa szkoły podstawowej to łącznie 4 semestry ) .

UZYSKANY DOKUMENT:

Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe ZUS, KRUS, MOPR , SĄDY i inne.