CERTYFIKOWANE SZKOLENIE MS EXCEL

Najpopularniejsze, przekrojowe szkolenie z obsługi pakietu MS Excel. Dedykowane każdemu, kto rozpoczyna pracę z komputerem i pakietem MS Excel. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia są przydatne zarówno podczas pracy z komputerem w miejscu zatrudnienia, jak i w środowisku domowym. Szkolenie realizowane w całości w formie zajęć praktycznych.
Program szkolenia:
1.Zapoznanie z programem Excel. Wprowadzanie treści
2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
3.Formuły i funkcje
4. Sortowanie danych i filtry
5. Tworzenie wykresów

W cenie szkolenia gwarantujemy wszystkie materiały niezbędne do nauki.

CZAS TRWANIA:

20 godzin

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ CERTYFIKAT