CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ORGANIZACJA PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY/PLACÓWKI

Prowadzenie sekretariatu to jedno z ważniejszych zadań związanych z organizacją pracy szkoły. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego szczegółowo poznają Państwo aktualne akty prawne regulujące pracę sekretariatu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji uczniowskiej oraz dokumentacji pracowniczej. Poprawa efektywności pracy sekretariatu pozytywnie wpłynie na organizację pracy całej szkoły. SEKRETARIAT SZKOLNY TO SERCE SZKOŁY!

W cenie szkolenia gwarantujemy wszystkie materiały niezbędne do nauki.

CZAS TRWANIA:

6 godzin

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ CERTYFIKAT