ELEKTRONIKA I INFORMATYKA MEDYCZNA

OPIS KIERUNKU

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroniki medycznej jest przygotowany do instalowania i uruchamiania elektronicznej aparatury medycznej, współdziałania w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów, nadzorowania i kontrolowania pracy sprzętu i elektronicznej aparatury medycznej, posługiwania się dokumentacją techniczną i serwisową, oceniania stanu technicznego i naprawiania elektronicznej aparatury medycznej.
Praca: Technicy elektroniki medycznej mogą podejmować pracę w szpitalach, klinikach i przychodniach; zakładach naprawy sprzętu medycznego; wytwórniach i serwisach aparatury medycznej i sprzętu elektronicznego, zespołach konstrukcyjnych aparatury medycznej.
zawód: technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
kwalifikacje:
E.27 montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

REKRUTACJA

  • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

  • Decyduje kolejność zgłoszeń

  • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

  • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

  • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

STACJONARNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ