PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z PAKIETEM MS OFFICE

Szkolenie, które pozwoli nabyć wszystkie niezbędne praktyczne umiejętności do pracy na stanowisku pracownik administracyjno – biurowy.
Program szkolenia:
1. Organizacja pracy biurowej
2. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem
3. Zagadnienia prawne
4. Prowadzenie dokumentacji biurowej
5. MS Office – Word w pracy biurowej (poziom średniozaawansowany)
6. MS Office – Excel w pracy biurowej (poziom średniozaawansowany)

W cenie szkolenia gwarantujemy wszystkie materiały niezbędne do nauki.

CZAS TRWANIA:

50 godzin

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ CERTYFIKAT