SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I TERMINALA PŁATNICZEGO

Szkolenie pozwoli nabyć wszystkie niezbędne praktyczne i teoretyczne umiejętności do pracy na stanowisku sprzedawca.
Program szkolenia:
• Elementy prawa
• Organizacja stanowiska i miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP i ppoż.
• Dokumentacja sprzedaży
• Odpowiedzialność sprzedawcy
• Kultura osobista i etyka zawodowa, savoir- vivre
• Elementy autoprezentacji w kontakcie z klientem
• Zasady profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta, narzędzia sprzedaży.
• Obsługa klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży.
• Pozyskiwanie nowych klientów
• Elementy towaroznawstwa
• Dokumentacja handlowa i magazynowa
• Rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych
• Rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych
• Obsługa urządzeń wspomagających system sprzedaży
• Podstawy obsługi komputera.

W cenie szkolenia gwarantujemy wszystkie materiały niezbędne do nauki.

CZAS TRWANIA:

60 godzin

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ CERTYFIKAT