TECHNIK BHP

OPIS KIERUNKU

Technik bezpieczeństwa oraz higieny pracy to osoba pożądana w każdej jednostce organizacyjnej.

Technik BHP jest zawodem, który można wykonywać w całym kraju. W naszej szkole uzyskuje się specjalny dyplom Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, honorowany w każdym miejscu Polski. Jednocześnie absolwent jest doskonale przeszkolony ze wszystkich aspektów pracy w jednostce organizacyjnej.

Technik bezpieczeństwa (BHP) oraz higieny pracy potrafi:

 • rozwiązywać bieżące problemy techniczne oraz organizacyjne, które związane są bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem oraz higieną pracy,
 • współpracować z osobami odpowiedzialnymi za organizację okresowych badań lekarskich,
 • współuczestniczyć w ustalaniu okoliczności wypadków przy pracy,
 • wdrażać przepisy bezpieczeństwa oraz higieny pracy,
 • współpracować z sanepidem w zakresie dbania o bezpieczeństwo na terenie jednostki organizacyjnej.
 • Technik bezpieczeństwa oraz higieny pracy może zostać zatrudniony w:
 • jednostkach organizacyjnych takich jak zakłady pracy (prywatne lub państwowe),
 • organizacjach pozarządowych,
 • stacjach epidemiologiczno-sanitarnych

W naszej szkole słuchacz uzyskuje dyplom Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej z tytułem technik BHP

Jest to niezwykle przyszłościowy zawód, biorąc pod uwagę, że prawo kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo oraz higienę pracy w każdym działającym zakładzie pracy.

zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
kwalifikacje:Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 •  Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

1,5 ROKU

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

TECHNIK BHP