TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU

OPIS KIERUNKU

Technik realizacji dźwięku to osoba zajmująca się realizacją strony elektroakustycznej lub postprodukcją wszelkich działalności związanych z dźwiękiem, zapewnia odpowiednie parametry techniczne i estetyczne, na przykład miksuje, nagrywa, obrabia, rekonstruuje dźwięk posługując się masteringiem, montażem, nagłaśnianiem itp.
Technik realizacji dźwięku może znaleźć zatrudnienie w studiach nagrań, wytwórniach filmowych, przy produkcji filmów, w rozgłośniach radiowych, ośrodkach kultury oraz wszelkich firmach i agencjach zajmujących się realizacją i obsługą imprez plenerowych i koncertów..
zawód: technik realizacji dźwięku 352120
kwalifikacje:
ST 04 montaż nagrań dźwiękowych
ST 05 realizacja nagrań studyjnych

REKRUTACJA

  • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

  • Decyduje kolejność zgłoszeń

  • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

  • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

  • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU