Wyniki egzaminów zawodowych z sesji czerwiec 2020 będą dostępne
w sekretariacie szkoły w dniu 31 sierpnia 2020 r. od godz. 13:00.