Wyniki egzaminów zawodowych z sesji czerwiec 2021 będą dostępne
w sekretariacie szkoły w dniu 31 sierpnia 2021 r. od godz. 13:00.