AKTUALNOŚCI

Nabór na nowe semestry został już rozpoczęty!

Zapraszamy do zapisów do sekretariatu szkoły Start Edukacja    w Kielcach na ul. Sienkiewicza 34!!

Słuchacze, którzy podchodzą do egzaminu zawodowego             w czerwcu 2020 r. zobowiązani są do wypełnienia deklaracji przystąpienia do egzaminu do dnia 7-ego lutego 2020 r.              w sekretariacie szkoły.