Witam w zapisach on-line START EDUKACJA!

Dane niezbędne do rejestracjo online
Załącz świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
Strona 1 lub cały dokument
Strona 2
Dokument tożsamości
Adresy
Adres stałego zameldowania
Adres korespondencyjny