W okresie od 2015 roku do 2020 roku nasza instytucja szkoleniowa: CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR CK EDUKACJA przeszkoliła na kursach zawodowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną 4562 osób. Szkolenia odbywały się na terenie całej Polski. Do przeprowadzenia szkoleń wykorzystaliśmy nasze wyposażenie oraz pracownie. Zamawiającymi szkolenia były Urzędy Miasta, Urzędy Gmin, Uniwersytety, MOPS, GOPS, OHP, Mniejszości narodowe, Szkoły, Fundacje, Firmy oraz osoby prywatne. Misją instytucji szkoleniowej CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR CK EDUKACJA jest ułatwianie osobom bezrobotnym zdobycie zawodu, a pracownikom podwyższenie kwalifikacji. Cieszy nas fakt, że dzięki współpracy z Nami wiele osób z całej polski może poczuć zmiany w życiu prywatnym oraz zawodowym.