INFORMACJA –EGZAMINY ZAWODOWE – 2020r.

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminów zawodowych, które odbędą się w styczniu 2020 r. należy składać najpóźniej do 14.09.2019r. Słuchacze, którzy nie złożą deklaracji w wyznaczonym terminie nie będą mogli przystąpić do egzaminów !!!