Informacje dla słuchaczy

Informacje o deklaracjach do egzaminu zawodowego w styczniu 2022

HARMONOGRAM EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Informacja dla słuchaczy- praca sekretariatu lipiec 2021- przerwa urlopowa

INFORMACJA dla słuchaczy o zdalnym nauczaniu do 30.04.2021 r.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POLICEALNE SZKOŁY MEDYCZNE CZERWIEC 2021

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POLICEALNE SZKOŁY ZAWODOWE- CZERWIEC 2021

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

HARMONOGRAM MATURA PISEMNA 2021

INFORMACJA dla słuchaczy o zdalnym nauczaniu do 18.04.2021

INFORMACJA dla słuchaczy o zdalnym nauczaniu w dniach           27 -28.03.2021

Informacja dla słuchaczy – Technik Usług Kosmetycznych sem.1, 2 o zdalnym nauczaniu -23.03.21

Informacja dla słuchaczy – T. Masażysta sem. 3 o zdalnym nauczaniu

Informacja dla słuchaczy – T.BHP sem. 2 o zdalnym nauczaniu

Informacja o przełożeniu zajęć TM 1/2- 03.2021 r.

Informacja deklaracje egzamin – czerwiec 2021 r.

Harmonogram terminów zajęć praktycznych i e- learningowych TUK 4 na styczeń 2021

Informacja – praca sekretariatu w okresie świątecznym grudzień 2020

Informacja dla AS sem.2 – odwołane zajęcia stacjonarne

Informacja o odrobieniu zajęć stacjonarnych AS sem 2

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY TECHNIK ADMINISTRACJI

Informacja odwołanie e- learningów KGS/ALD AS sem 1

Informacja zajęcia odwołane stacjonarne AS sem 2

Informacja o egzaminie zawodowym potwierdzającym kwalifikacje

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POLICEALNE SZKOŁY MEDYCZNE STYCZEŃ 2021

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POLICEALNE SZKOŁY ZAWODOWE -STYCZEŃ 2021

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY STYCZEŃ 2021

Harmonogram terminów zajęć praktycznych AS 2

Harmonogram terminów zajęć praktycznych TSM 2

Harmonogram terminów zajęć praktycznych T. Masażysta 3

Harmonogram terminów zajęć praktycznych TBHP 3

Informacja o praktykach w COVID – 19

Harmonogram terminów zajęć praktycznych TUK 4

Informacja o zdalnym nauczaniu przedłużenie

Informacja o odrobieniu zajęć Opiekunka Dziecięca  sem 3- 20.11.2020 r.

Informacja o odrobieniu zajęć TM sem 3- 19.11.2020 r.

Informacja odrobieniu zajęć TM sem 4- 19.11.2020 r.

INFORMACJA- UMÓWIENIE WIZYTY- 16.11.2020 r.

Informacja o zdalnym nauczaniu – PRZEDŁUŻENIE!!! 

Informacja zajęcia Opiekunka Dziecięca  – 03.11.2020 WAŻNE 

Informacja o zdalnym nauczaniu WSZYSTKIE KIERUNKI- 26.10.2020 r.

Informacja dla słuchaczy Technik Sterylizacji Medycznej sem. 2 zajęcia praktyczne – 02.11.2020

Informacja zajęcia Technik Masażysta- WAŻNE 04.11.2020-05.11.2020

Informacja zajęcia Opiekunka Dziecięca- WAŻNE 23.10.2020 r. !!!

Informacja Technik masażysta- WAŻNE 20.10.2020 r. !!! 

Informacja o stacjonarnym nauczaniu- WAŻNE!! 16.10.2020 R.

Informacja o zdalnym nauczaniu– WAŻNE 16.10.2020 R.

INFORMACJA o przełożeniu zajęć WAŻNE 09.10.2020 R.

Informacja termin składania deklaracji egzamin – styczeń 2021 r.

Harmonogram zajęć dodatkowych – praktycznych

HARMONOGRAM MATURA PISEMNA 2020

Harmonogram Egzaminów Zawodowych – Czerwiec 2020

Harmonogram  Egzaminów Zawodowych –  Sierpień 2020

INFORMACJA z dnia 24.04.2020

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNEGO I ZAWODOWEGO

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY

Zawieszenie zajęć dydaktycznych 

Informacja 21.03.2020 Sekretariat nieczynny

Zajęcia w formie e-lerningowej dla słuchaczy – materiały z zajęć do pobrania – informacje

Uwaga! Informacja! Wszystkie zajęcia odwołane od 12.03.20 r. – 25.03.20 r.

Uwaga!! Termin składania deklaracji – egzamin czerwiec 2020

Harmonogram Egzaminów Zawodowych – Styczeń 2020

Uwaga słuchacze Liceum sem. 5-6! Matura – Maj 2020! Termin składania deklaracji!

Uwaga!! Egzaminy zawodowe –  styczeń 2020 – terminy składania deklaracji!!

Informacja– sekretariat nieczynny 12.06.2020 r.