CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ASYSTENTKA/SEKRETARKA

Szkolenie, które pozwoli nabyć wszystkie niezbędne umiejętności do pracy na stanowisku Asystentki.
Program szkolenia:
• Wizerunek firmy
• Specyfika kontaktu telefonicznego w pracy sekretariatu
• Bezpośredni kontakt z Klientem. Zasady savoir vivre.
• Korespondencja pisemna
• Organizacja czasu pracy sekretariatu. Podstawowe zasady planowania
• Dobra komunikacja jako sposób na trudnego Klienta
• Algorytm sytuacji trudnej. Jak radzić sobie ze stresem?
• Ujęcie prawne
• Rejestry (wpis, skutki wpisu, źródło informacji, wnioski, dokumentacja)
• Elementy prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego – podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw.
• Charakterystyka form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
• Pełnomocnictwo i prokura
• Umowy gospodarcze
• Tajemnica korespondencji
• Tajemnica handlowa przedsiębiorstwa
• Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie
• Ochrona wizerunku firmy i pracowników

W cenie szkolenia gwarantujemy wszystkie materiały niezbędne do nauki.

CZAS TRWANIA:

15 godzin

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ CERTYFIKAT