CERTYFIKOWANE SZKOLENIE KADRY I PŁACE

Program szkolenia obejmuje w głównej mierze zajęcia praktyczne na programach księgowych. Zajęcia prowadzone są przez zawodowych praktyków.
Zajęcia organizowane są w kameralnych grupach.
Możliwość zorganizowania zajęć w formie indywidualnej. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.
Program szkolenia:
• zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych
• prowadzenie dokumentacji kadrowej
• naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i z umów cywilnoprawnych
• zagadnienia i problematyka zasiłków ZUS z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
• zagadnienia podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
• wybrane zagadnienia podatku dochodowego osób fizycznych w naliczaniu wynagrodzeń
• prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, podatkami, ZUS – program Płatnik
• Program komputerowy kadry i płace

W cenie szkolenia gwarantujemy wszystkie materiały niezbędne do nauki.

CZAS TRWANIA:

30 godzin

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ CERTYFIKAT