CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PAKIET MS OFFICE

Najpopularniejsze, przekrojowe szkolenie z obsługi pakietu Microsoft Office. Dedykowane każdemu, kto rozpoczyna pracę z komputerem i pakietem MS Office. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia są przydatne zarówno podczas pracy z komputerem w miejscu zatrudnienia, jak i w środowisku domowym.

Szkolenie realizowane w całości w formie zajęć praktycznych w pracowni komputerowej.

Program szkolenia:
1. Przypomnienie podstaw i ogólnych cech pakietu Office
2. Word
3. Excel
4. PowerPoint

W cenie szkolenia gwarantujemy wszystkie materiały niezbędne do nauki.

CZAS TRWANIA:

30 godzin

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ CERTYFIKAT