CERTYFIKOWANE SZKOLENIE REJESTRATORKA MEDYCZNA

Szkolenie pozwoli nabyć wszystkie niezbędne umiejętności do pracy na stanowisku Rejestratorka medyczna. Wykonywanie zawodu rejestratorka/sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Sekretarka medyczna organizuje pracę biurową, zajmuję się umawianiem wizyt pacjentów i ich bezpośrednią obsługą. Program szkolenia: Funkcjonowanie sekretariatu medycznego 1. Zasady planowania pracy w sekretariacie: • instrukcja kancelaryjna (zasady obiegu informacji i dokumentacji medycznej), • instrukcja archiwizacyjna dokumentacji medycznej i pozostałej obowiązującej w sekretariacie, • przepisy prawne obowiązujące w zawodzie sekretarki medycznej, • statystyka usług medycznych. 2. Karta stanowiskowa (organizacja miejsca pracy, zastępstwa, podległość służbowa). 3. Skuteczna komunikacja wg zasady „Uprzejmość nic nie kosztuje, a kupić można wszystko” • skuteczne komunikowanie się (przez telefon, kontakt bezpośredni), • asertywność, czyli jak postępować z agresywnymi ludźmi, • radzenie sobie w trudnych sytuacjach (trudny pacjent). 4. Zapoznanie się z zasadami rejestracji pacjentów wg. JGP (Jednolitej Grupy Pacjentów). 5. Druki medyczne funkcjonujące w Placówkach Służby Zdrowia: • wydawanie zaświadczeń, • sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej. 6. Statystyka medyczna : zasady rozliczania świadczeń medycznych z GUS, MZ, NFZ. Kultura i etyka zawodu 1. Wizytówki – tworzenie, wręczanie. Kto kogo wita i kto komu podaje rękę. Uścisk dłoni. Przedstawianie się w czterech krokach. 2. Aparycja sekretarki medycznej i asystentki. • dress code, • rodzaje strojów, • błędy rujnujące wizerunek. 3. Kultura współpracy: • pogawędki grzecznościowe, • przechodzenie na „ty”, • prezentacja w 30 sekund. 4. Ćwiczenia  wzmacniające pewność siebie w relacjach z lekarzem, pacjentem. 5. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W cenie szkolenia gwarantujemy wszystkie materiały niezbędne do nauki.

CZAS TRWANIA:

20 godzin

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ CERTYFIKAT