KURS ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Społeczeństwo na świecie starzeje się, co skutkuje coraz większym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych asystentów osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej nie tylko pełni funkcje pielęgnacyjne w procesie opiekuńczym i rehabilitacyjnym, ale przede wszystkim dba o to, żeby niepełnosprawny aktywnie uczestniczył w rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Atrakcyjnością tego szkolenia jest fakt, że uczestnik kursu uzyskuje umiejętności i wiedzę, które pozwalają na podjęcie pracy w kraju i za granicą w placówkach opiekuńczych.

W cenie szkolenia gwarantujemy wszystkie materiały niezbędne do nauki.

CZAS TRWANIA:

40 godzin

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ CERTYFIKAT