OPIEKUN MEDYCZNY

OPIS KIERUNKU

Odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy w związku ze starzejącym się społeczeństwem jest zawód opiekuna medycznego. Coraz częściej starsi ludzie pozostają sami w domach, podczas gdy ich dorosłe dzieci pracują. Niekiedy są to osoby dotknięte poważnymi chorobami związanymi z podeszłym wiekiem. Z tego też powodu wymagają profesjonalnej opieki, której czasem nawet najbliżsi nie są im w stanie zapewnić. Opiekun medyczny został tak przeszkolony, żeby móc w pełni odpowiedzieć na ich potrzeby.

Opiekun medyczny potrafi:

 • identyfikować i rozwiązywać problemy opiekuńcze,
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej,
 • wykonywać zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne,
 • zapewniać osobom chorym bezpieczeństwo i odpowiednie warunki,
 • współdziałać z zespołem opiekuńczym oraz terapeutycznym,
 • asystować pielęgniarce/pielęgniarzowi przy przygotowaniu przyborów oraz narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich

Absolwent tego kierunku otrzymuje dyplom zawodowy na poziomie technika wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Opiekun medyczny może pracować w:

 • szpitalach,
 • zakładach opiekuńczo leczniczych,
 • prywatnych domach (indywidualna opieka w domu pacjenta),
 • niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
 • w środowiskowych domach pomocy,
 • w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych oraz niepełnosprawnych w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

zawód: opiekun medyczny 532102
kwalifikacje:
Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

1 ROK

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

OPIEKUN MEDYCZNY