OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

OPIS KIERUNKU OPIEKUN OSOBY W PODESZŁYM WIEKU

W dzisiejszych czasach dużym problemem jest starzejące się społeczeństwo. Problem dotyka nie tylko Polski, ale również w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Dzięki medycynie stojącej na wysokim poziomie ludzie dożywają sędziwego wieku, aczkolwiek im starsi są, tym gorzej radzą sobie z trudnościami, które występują z powodu postępujących chorób wieku starczego. Dorosłe dzieci tych osób często robią karierę lub nie są w stanie opiekować się osobą starszą tak, jak tego potrzebuje. Czasami osoba starsza wymaga więcej opieki niż małe dziecko: trzeba ją nakarmić, odprowadzić do toalety, spędzić z nią czas, podać jej leki, pocieszyć. Odpowiedzią na zapotrzebowanie tego typu usług na rynku jest opiekun osoby starszej.

Opiekun osoby starszej może podjąć pracę w Polsce, w krajach Unii Europejskiej. W szczególności tacy opiekunowie poszukiwani są w Niemczech. W naszym kraju opiekun uzyskuje dyplom zawodowy na poziomie technika wydawany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Opiekun osoby starszej potrafi:

 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne oraz opiekuńcze,
 • pomagać osobie starszej w rozwiązywaniu problemów,
 • udzielać wsparcia emocjonalnego osobie starszej,
 • wykonywać prace mające na celu poprawę bytu osoby starszej

Absolwent kierunku “opiekun seniora” może pracować w:

 • sanatoriach,
 • prywatnych domach,
 • szpitalach,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach spokojnej starości

 

zawód: opiekun osoby starszej 341202
kwalifikacje: Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ