OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Opiekunka dziecięca pełni funkcję wychowawczo-opiekuńcze, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dziecka. Posiada wiadomości z zakresu rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, technik i metod oddziaływania wychowawczego, a także umiejętności pielęgnowania i wychowywania dziecka, kierowania zabawą oraz prowadzenia
zajęć muzycznych, plastycznych i technicznych

REKRUTACJA

  • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

  • Decyduje kolejność zgłoszeń

  • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

  • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

  • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

STACJONARNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ

UZYSKANY TYTUŁ:

REJESTRATORKA MEDYCZNA