SPECJALISTA DO SPRAW POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA NOWEJ PERSPEKTYWY 2004-2020

Fundusze unijne należą do instrumentów Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Wśród ich  zadań znajduje się między innymi wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE.  Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą uzyskać bądź poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą funduszy unijnych UE.
Program szkolenia:
1. Co się zmieniło w stosunku do perspektywy 2007-2013 – ramy prawne regulujące wydatkowanie środków UE w latach 2014-2020
2. Cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020
Wspólnotowe oraz krajowe uwarunkowania w zakresie tworzenia projektów, przepisów prawnych, norm oraz dokumentów programowych.
3. Zasady finansowania projektów
4. Mapa programów na lata 2014-2020, wielkość dostępnej alokacji oraz na jaki cel będą przeznaczone środki
5. Programy operacyjne na lata 2014-2020, jako źródła wparcia prowadzonej działalności, wg kluczowych grup odbiorców
6. Nowy system wyboru projektów na lata 2014-2020
7. Przygotowanie projektu, ustalenie drogi od pomysłu do wniosku o dofinansowanie
8. Część opisowa wniosku o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
9. Praca warsztatowa z wykorzystaniem wniosku dostępnego poprzez aplikację Generator Wniosków

W cenie szkolenia gwarantujemy wszystkie materiały niezbędne do nauki.

CZAS TRWANIA:

30 godzin

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ CERTYFIKAT