TECHNIK ADMINISTRACJI

OPIS KIERUNKU

Polskie prawo skonstruowane jest tak, że stanowi duże wyzwanie dla szefów firm oraz dyrektorów zakładów państwowych. Z tego też powodu poszukują oni ekspertów biegłych w dziedzinie prawa administracyjnego. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał kierunek technik administracji. Będzie to osoba, która odpowiada w firmie za stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin, przygotowanie projektów decyzji, regulaminów, instrukcji, umów, porozumień oraz innych dokumentów oraz aktów. Jest to praca bardzo odpowiedzialna, ale satysfakcjonująca.

Technik administracji jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy w Polsce. Absolwent kierunku zostaje bardzo dokładnie przeszkolony ze wszelkich aspektów administracyjnych i jest gotowy podjąć pracę w każdej firmie. Jednocześnie uzyskuje honorowany w całym kraju dyplom technika administracji wydanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Technik administracji może być zatrudniony jako:

 • konsultant ds. wsparcia klienta,
 • inspektor ds. rejestracji,
 • sekretarz/sekretarka w jednostce organizacyjnej,
 • pracownik biurowy,
 • pracownik administracyjny.

Zatrudniać go mogą różne podmioty: urzędy, firmy, banki. Jest to odpowiedzialna, ale bardzo satysfakcjonująca praca.

kierunek: Prawo i Administracja
zawód: technik administracji 334306
kwalifikacje: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

TECHNIK ADMINISTRACJI