TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodowych. W trakcie nauki słuchacze nie tylko poszerzą swoją wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania, ale również poznają najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji.
zawód: technik pojazdów samochodowych 311513
kwalifikacje:
MG.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
MG.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
MG.43.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;

REKRUTACJA

  • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

  • Decyduje kolejność zgłoszeń

  • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)

  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

  •  Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

  •  Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

2,5 ROKU

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ DYPLOM ZAWODOWY Z TYTUŁEM TECHNIKA POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE, WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ

UZYSKANY TYTUŁ:

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH