Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Opiekunka dziecięca pełni funkcję wychowawczo-opiekuńcze, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dziecka. Posiada wiadomości z zakresu rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, technik i metod oddziaływania wychowawczego, a także umiejętności pielęgnowania i wychowywania dziecka, kierowania zabawą oraz prowadzenia
zajęć muzycznych, plastycznych i technicznych

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

STACJONARNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ

UZYSKANY TYTUŁ:

REJESTRATORKA MEDYCZNA

TECHNIK STERYLIZACJI

TECHNIK STERYLIZACJI

TECHNIK STERYLIZACJI

OPIS KIERUNKU TECHNIK STERYLIZACJI

Technik sterylizacji medycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji; przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń; przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji oraz prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Technik sterylizacji medycznej to kierunek z przyszłością, charakteryzujący się dużym zapotrzebowaniem w związku z dynamicznym rozwojem nauk i jednostek medycznych. 

Praca: Wszelkie podmioty świadczące usługi sterylizacji, w tym: centralne sterylizatornie, pracownie endoskopowe, gabinety stomatologiczne, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym, pracownie mikrobiologii itp.

zawód: technik sterylizacji medycznej 321104
kwalifikacje:
Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

1 ROK

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN MEDYCZNY

OPIS KIERUNKU

Odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy w związku ze starzejącym się społeczeństwem jest zawód opiekuna medycznego. Coraz częściej starsi ludzie pozostają sami w domach, podczas gdy ich dorosłe dzieci pracują. Niekiedy są to osoby dotknięte poważnymi chorobami związanymi z podeszłym wiekiem. Z tego też powodu wymagają profesjonalnej opieki, której czasem nawet najbliżsi nie są im w stanie zapewnić. Opiekun medyczny został tak przeszkolony, żeby móc w pełni odpowiedzieć na ich potrzeby.

Opiekun medyczny potrafi:

 • identyfikować i rozwiązywać problemy opiekuńcze,
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej,
 • wykonywać zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne,
 • zapewniać osobom chorym bezpieczeństwo i odpowiednie warunki,
 • współdziałać z zespołem opiekuńczym oraz terapeutycznym,
 • asystować pielęgniarce/pielęgniarzowi przy przygotowaniu przyborów oraz narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich

Absolwent tego kierunku otrzymuje dyplom zawodowy na poziomie technika wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Opiekun medyczny może pracować w:

 • szpitalach,
 • zakładach opiekuńczo leczniczych,
 • prywatnych domach (indywidualna opieka w domu pacjenta),
 • niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
 • w środowiskowych domach pomocy,
 • w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych oraz niepełnosprawnych w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

zawód: opiekun medyczny 532102
kwalifikacje:
Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

1 ROK

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

OPIEKUN MEDYCZNY

Masażysta

Masażysta

TECHNIK MASAŻYSTA

OPIS KIERUNKU TECHNIK MASAŻYSTA

Masaż należy do jednej z najchętniej wybieranych form relaksu. W dzisiejszych czasach ludzie są wyeksponowani na stres i w związku z tym często zmagają się z dolegliwościami na tle bólowym. Podobnie jest z tymi osobami, które cierpią na różnego rodzaju zespoły chorobowe. Odpowiedzią na zapotrzebowanie związane z masażem jest zawód technika masażysty, który dokładnie opanował tę gałąź fizjoterapii. Kwalifikacje do jego wykonywania ustaliło Ministerstwo Zdrowia.

Masażysta musi wykazywać się cierpliwością, empatią oraz delikatnością. Powinien być komunikatywny, umieć rozmawiać z pacjentami. Dobrze jest, kiedy przyszły masażysta posiada pewną sprawność fizyczną: wykonywanie masażu jest bowiem czynnością absorbującą sporą ilość energii.

Absolwent tego przyszłościowego i interesującego kierunku może znaleźć pracę nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Kraje Unii Europejskiej (i nie tylko) aktywnie poszukują – ze względu na duże zapotrzebowanie i starzejące się społeczeństwo – absolwentów kierunków około medycznych. Poza granicami kraju wykwalifikowane osoby mogą liczyć na wysokie zarobki i świadczenia najwyższej jakości.

Technik masażysta posiada następujące umiejętności:

 • wykonywanie masażu klasycznego, sportowego, segmentarnego, limfatycznego, kosmetycznego,
 • wykonywanie masażu u sportowców,
 • usprawnianie rehabilitacji osób chorych, relaksacja osób zdrowych,
 • stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od rodzaju schorzenia czy stanu zdrowia pacjenta,
 • obsługa specjalistycznego sprzętu medycznego stosowanego podczas masażu,
 • stosowanie na polecenie lekarza ćwiczeń w postaci gimnastyki leczniczej, terapii zajęciowej, a także zabaw ruchowych.

Technik masażysta może pracować w:

 • uzdrowiskach,
 • szpitalach,
 • salonach masażu,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • przychodniach,
 • klubach sportowych,
 • zakładach rehabilitacyjnych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Wielu absolwentów tego kierunku decyduje się również na otworzenie własnego biznesu.

Absolwenci tego kierunku uzyskują dyplom zawodowy z tytułem technika masażysty wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

zawód: technik masażysta 325402
kwalifikacje:
Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

STACJONARNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

TECHNIK MASAŻYSTA

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

OPIS KIERUNKU

Higienistka stomatologiczna jest osobą znaną przede wszystkim ze szkoły. Pod lekarskim nadzorem prowadzi ona działalność higieniczno-profilaktyczną. Podstawową umiejętnością i głównym zadaniem jej jest profilaktyka ortodontyczna, periodontologiczna, onkologiczna i stomatologiczna, a także określanie roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów.

Rolą tej osoby jest uświadamianie o tym, jak powinno się dbać o higienę jamy ustnej. Mimo że zawód higienistki stomatologicznej wykonywany jest w Polsce od wielu lat, to dopiero od 2011 roku wydano zalecenie, według którego w każdym gabinecie dentystycznym powinna pracować higienistka lub asystentka stomatologiczna (uprawnienia higienistki są bardziej rozległe).

Głównymi cechami higienistki powinna być duża empatia oraz cierpliwość. Bardzo ważna jest także komunikatywność oraz opanowanie. Musi lubić pracę z ludźmi, a także mieć podstawowe kwalifikacje do pracy z młodzieżą i dziećmi.

Higienistka stomatologiczna to kierunek nie tylko przyszłościowy, to także kurs o zasięgu międzynarodowym. Po ukończeniu go będzie można znaleźć pracę poza granicami Polski, także w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nimi. Dyplom zawodowy na poziomie technika wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uprawnia do wykonywania zawodu.

Absolwent kierunku higienistka stomatologiczna zdobędzie umiejętności:

 • asystowania w trakcie zabiegów ortodontycznych,
 • prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej (sprawdzanie czystości, rozmowy w przedszkolach i szkołach),
 • wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych (lakowanie, piaskowanie, lakierowanie, skaling zębów i polerowanie) na zlecenie, a także pod nadzorem lekarza stomatologa,
 • asystowania w trakcie zabiegów stomatologicznych (wykańczanie wypełnienia amalgamatowego u dzieci i młodzieży),

Absolwent kierunku higienistka stomatologiczna może podjąć zatrudnienie w:

 • publicznych i prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • klinikach i poradniach dentystycznych,
 • gabinetach pomocy przedlekarskiej (w placówkach oświatowych) i profilaktyki zdrowotnej,
 • instytucjach i towarzystwach na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej.

 

zawód: higienistka stomatologiczna 325102
kwalifikacje:
Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia pracy

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

STACJONARNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA