Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Opiekunka dziecięca pełni funkcję wychowawczo-opiekuńcze, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dziecka. Posiada wiadomości z zakresu rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, technik i metod oddziaływania wychowawczego, a także umiejętności pielęgnowania i wychowywania dziecka, kierowania zabawą oraz prowadzenia
zajęć muzycznych, plastycznych i technicznych

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

STACJONARNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ

UZYSKANY TYTUŁ:

REJESTRATORKA MEDYCZNA

Certyfikowane szkolenie KUCHARZ

Certyfikowane szkolenie KUCHARZ

KURS KUCHARZ

OPIS KURSU KUCHARSKIEGO

Certyfikowane szkolenie KUCHARZ
Kurs Kucharski kierujemy do wszystkich, którzy uwielbiają gotować i chcieliby rozwijać swoje kulinarne umiejętności.

To dobra propozycja także dla tych, którzy myślą o zdobyciu nowych kompetencji i zmianie zawodu. Szkolenie pozwala zdobyć i opanować wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy w kuchni. W ramach szkolenia uczestnicy mają do dyspozycji specjalistyczne zaplecze gastronomiczne oraz niezbędne produkty żywnościowe do przygotowania różnego rodzaju potraw.

 

Program szkolenia:

1.     Struktura organizacyjna zakładu gastronomicznego

2.     Wymogi systemu HACCP w gastronomii

o    Podstawy prawne

o    Dokumentacja systemu HACCP

3.     Procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności

o    Zasady racjonalnego doboru surowców i ich maksymalnego wykorzystania w kuchni

4.     Praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w sztuce kulinarnej

5.     Zasady bezpieczeństwa w gastronomii

W cenie szkolenia gwarantujemy wszystkie materiały niezbędne do nauki.

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

40 godzin

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE ZGODNE ZE WZOREM MEN ORAZ CERTYFIKAT

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodowych. W trakcie nauki słuchacze nie tylko poszerzą swoją wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania, ale również poznają najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji.
zawód: technik pojazdów samochodowych 311513
kwalifikacje:
MG.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
MG.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
MG.43.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 •  Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 •  Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

2,5 ROKU

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ DYPLOM ZAWODOWY Z TYTUŁEM TECHNIKA POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE, WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ

UZYSKANY TYTUŁ:

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI

OPIS KIERUNKU

Polskie prawo skonstruowane jest tak, że stanowi duże wyzwanie dla szefów firm oraz dyrektorów zakładów państwowych. Z tego też powodu poszukują oni ekspertów biegłych w dziedzinie prawa administracyjnego. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał kierunek technik administracji. Będzie to osoba, która odpowiada w firmie za stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin, przygotowanie projektów decyzji, regulaminów, instrukcji, umów, porozumień oraz innych dokumentów oraz aktów. Jest to praca bardzo odpowiedzialna, ale satysfakcjonująca.

Technik administracji jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy w Polsce. Absolwent kierunku zostaje bardzo dokładnie przeszkolony ze wszelkich aspektów administracyjnych i jest gotowy podjąć pracę w każdej firmie. Jednocześnie uzyskuje honorowany w całym kraju dyplom technika administracji wydanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Technik administracji może być zatrudniony jako:

 • konsultant ds. wsparcia klienta,
 • inspektor ds. rejestracji,
 • sekretarz/sekretarka w jednostce organizacyjnej,
 • pracownik biurowy,
 • pracownik administracyjny.

Zatrudniać go mogą różne podmioty: urzędy, firmy, banki. Jest to odpowiedzialna, ale bardzo satysfakcjonująca praca.

kierunek: Prawo i Administracja
zawód: technik administracji 334306
kwalifikacje: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

TECHNIK ADMINISTRACJI

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ORGANIZACJA PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY/PLACÓWKI

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ORGANIZACJA PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY/PLACÓWKI

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ORGANIZACJA PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY/PLACÓWKI

Prowadzenie sekretariatu to jedno z ważniejszych zadań związanych z organizacją pracy szkoły. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego szczegółowo poznają Państwo aktualne akty prawne regulujące pracę sekretariatu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji uczniowskiej oraz dokumentacji pracowniczej. Poprawa efektywności pracy sekretariatu pozytywnie wpłynie na organizację pracy całej szkoły. SEKRETARIAT SZKOLNY TO SERCE SZKOŁY!

W cenie szkolenia gwarantujemy wszystkie materiały niezbędne do nauki.

CZAS TRWANIA:

6 godzin

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ CERTYFIKAT